پروژه های برتر

پروژه های برتر

وقتی از یک معمار منظر، یا طراح شهری می پرسیم در یک بافت شهری، یک ساختمان لوکس و برتر چه ساختمانیست؟ بسیاری از آنها معتقداند که یک ساختمان وقتی شیک محسوب می شود که در میان سایر ساختمان های اطراف…

تماس با سایت