آپارتمان چیست

آپارتمان چیست

آپارتمانی : آپارتمان ساختمانی است که از چند طبقه و واحد تشکیل شده و به همان تعداد خانواده های مختلف با خصوصیات اخلاقی متفاوت در آن ها زندگی می کنند. آپارتمان از مجموع چند واحد تشکیل شده که در مواردی…

تماس با سایت