کاشت میلگرد

کاشت میلگرد

کاشت میلگرد  کاشت میلگرد فرآیندی شامل سوراخ کاری در نواحی مورد نظر سازه، تعبیه میلگرد و اتصال آن ها است. عمده ی استفاده از عملیات کاشت میلگرد در سازه های بتنی مربوط به تقویت سازه های بتنی، اصلاح بخشی از…

تماس با سایت