پروژه peyvand 2 دکتر مصطفی عباس نژاد شانی

پروژه peyvand 2 دکتر مصطفی عباس نژاد شانی

کارفرما :  دکتر مصطفی عباس نژاد شانی

پروژه : مسکونی 8 سقف

موقعیت : بابلسر – بلوار طالقانی

تاریخ : در حال انجام

خدمات : طراحی

مساحت : 1453 متر مربع زیربنا

تماس با سایت