پروژه ویلایی مهندش آرتوش فنائیان

پروژه ویلایی مهندش آرتوش فنائیان

 

 

کارفرما : مهندش آرتوش فنائیان

پروژه : ویلایی

موقعیت : خزرشهر جنوبی

تاریخ : 1395

خدمات : طراحی – اجراء – پیمانکاری

مساحت : 660  متر مربع

تماس با سایت