پروژه ویلایی دوبلکس مهندس بابائیان

پروژه ویلایی دوبلکس مهندس بابائیان

کارفرما : مهندس بابائیان

پروژه : ویلایی دوبلکس

موقعیت : بابل- توحید 39

تاریخ : 1398-1396

خدمات : طراحی-  اجراء – پیمانکاری

مساحت : 250  متر مربع

تماس با سایت