پروژه ویلایی علی آباد میر مهندس بهزاد محسنیان- مهندس عباس صباغی

پروژه ویلایی علی آباد میر مهندس بهزاد محسنیان- مهندس عباس صباغی

 

کارفرما : مهندس سید بهزاد سادات محسنیان- مهندس عباس صباغی

پروژه : ویلایی تریبلکس

موقعیت : علی آباد میر- زیتون 2

تاریخ : 1399-1398

خدمات : طراحی – پیمانکاری  -اجراء

مساحت : 700 متر مربع

تماس با سایت