پروژه مسکونی فرهاد 5 مهندس فرهاد رضایی چراتی

پروژه مسکونی فرهاد 5 مهندس فرهاد رضایی چراتی

 

کارفرما : آقای فرهاد رضایی چراتی

پروژه:  مسکونی 13 سقف فرهاد 5

موقعیت : بابلسر- خیابان ولیعصر

تاریخ : 1391

خدمات : طراحی  – نظارت

مساحت : 4981 متر مربع

 

تماس با سایت