پروژه مسکونی کیان 4 مهندس رضا عباس نژاد شانی

پروژه مسکونی کیان 4 مهندس رضا عباس نژاد شانی

 

کارفرما :  مهندس رضا عباس نژاد شانی

پروژه: مسکونی 12 طبقه

موقعیت : بابلسر – نخست وزیری

تاریخ : در حال انجام

خدمات : طراحی –معماری- نما – سازه

مساحت : 4920 متر مربع

تماس با سایت