پروژه مسکونی حلما مهندس حسن عباس نژاد شانی

پروژه مسکونی حلما مهندس حسن عباس نژاد شانی

کارفرما :  مهندس حسن عباس نژاد شانی

پروژه: مسکونی 12 سقف

موقعیت : بابلسر – شریعتی 14

تاریخ : در حال انجام

خدمات : طراحی

مساحت : 3360 متر مربع زیربنا

ف

تماس با سایت