پروژه شهرک سازی المپیک (مجتمع ویلایی 57 واحدی)

پروژه شهرک سازی المپیک (مجتمع ویلایی 57 واحدی)

 

کارفرما : گروه همگام

پروژه: شهرک سازی المپیک (مجتمع ویلایی 57 واحدی)

موقعیت : بابلسر- نیروهوایی

تاریخ : 1392

خدمات : طراحی

تماس با سایت