تست بتن

تست بتن

آزمایش بتن ساختمان در آزمایشگاه

آزمایش بتن ساختمان امری ضروری و حیاتی می باشد چرا که بتن عضو جدایی ناپذیر صنعت ساختمان است. با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه، لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه تعیین شود. در هنگام بتن ریزی نیز از طریق نمونه گیری و آزمایش نمونه ها، کیفیت بتن مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است هر سری بتن، 6 عدد قالب می باشد که 2 عدد ، هفت روزه، 2 عدد، بیست و هشت روزه و 2 عدد، نود روزه شکسته می شود.

لازم به ذکر است که آزمایش بتن ساختمان در ایمنی و پایداری سازه های بتنی نقش مستقیم داشته و تضمین کننده ایمنی سازه و هماهنگی شرایط طراحی و اجرای سازه می باشد. ضوابط مربوط به شرایط ساخت و تست بتن به تفصیل در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آورده شده و ملاک تایید آزمایش بتن توسط ناظر می باشد.

در صورتی که حجم هر مخلوط بتن بیشتر از 1 متر مکعب باشد، تواتر نمونه برداری آزمایش بتن ساختمان به ترتیب زیر خواهد بود :

  • برای آزمایش بتن فونداسیون، دال ها و دیوارها، یک نمونه برداری از هر 30 متر مکعب حجم بتن یا 150 متر مربع سطح بتن ( هر کدام منجر به بیشترین تعداد نمونه برداری گردد).
  • برای تیرها و کلاف ها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند، یک نمونه برداری از هر 100 متر طول
  • برای ستون ها، یک نمونه برداری از هر 50 متر طول

همچنین از دیدگاه نظام مهندسی، ظطح اشغال ساختمان نیز ملاک می باشد.

آزمایش های بتن ساختمان

رایج ترین بتن ساختمان، آزمایش مقاومت فشاری و اسلامپ بتن است. البته گاهی دمای بتن تازه و چگالی بتن سخت شده نیز ارزیابی می گرد.. دلایل انتخاب آزمایش های بتن مقاومت فشاری و اسلامپ برای ارزیابی کیفیت این است که خواص بتن عمدتا به مقاومت فشاری آن وابسته است. آزمایش مقاومت فشاری آسان ترین، اقتصادی ترین و دقیق ترین آزمایش قابل انجام جهت تعیین مقاومت فشاری بتن می باشد. همچنین انجام این آزمایش، آسان ترین راه برای تشخیص نوع بتن است.

آزمایش بتن اسلامپ نیز مشخص کننده مصالح موجود در طرح اختلاط بتن خصوصا نسبت آب به سیمان می باشد. همچنین آزمایش اسلامپ به آسانی و با تجهیزات ساده انجام شده و سریعا کیفیت بتن را قبل از بتن ریزی مشخص می نماید.

در ضوابط نظام مهندسی، برای ساختمان های دارای مجری و دارای زیر زمین با هر متراژی و همچنین ساختمان های بالای 600 متر، انجام آزمایش بتن الزامی است.

تماس با سایت